Beringen Mijn

Hoe kunnen we mijnbouwerfgoed activeren ten dienste van een wijk?

Beweegscans

Hoe kunnen we mensen in de publieke ruimte aan het bewegen krijgen?

Energietransitie Pajottenland

Hoe kunnen we de energietransitie op maat van een landschap vormgeven?

Toekomststrategie Groothertogdom Luxemburg

Hoe kunnen we bodem en mensen de basis laten vormen voor een nationale duurzaamheidstransitie?

Speelweefsel Antwerpen Dam

Hoe kunnen we een gedragen visie komen voor sporten en spelen in de buurt?

Strategie zeespiegelstijging

Hoe kunnen we een regiobreed gesprek opzetten rond de zeespiegelstijging?

Valys

Hoe kunnen we een regio weer op de mentale kaart zetten?

Masterplan Campus Offerlaan

Hoe kunnen we een masterplan maken met 6 scholen en hun leerlingen?

Urbane Bossen

Hoe kunnen we een brug maken tussen bosbouw en stedenbouw?

Participatiestudio

Hoe kunnen we gemeenten empoweren in de kunst van participatie?

Gent Sint-Pieters fase 2

Hoe kunnen we de omgeving van een van de drukste Belgische treinstations herdenken?

Kennisdeling Strategische Projecten

Hoe kunnen we kennis delen over bovenlokale planningsprocessen?

Klimaatadaptatie Oost-Vlaanderen

Hoe kunnen we samen met gemeenten acties rond klimaatadaptatie vormgeven?

Lerend Netwerk Duurzame Steden

Hoe kunnen we een lerend netwerk over duurzame wijken vormgeven voor diverse Vlaamse instellingen?

Citadel Diest

Hoe kunnen we een PPS opzetten op basis van lokale waarden?

Proeftuin BRV

Hoe kunnen we nieuwe instrumenten inzetten voor kernverdichting?

Speelweefsel Leuven

Hoe kunnen we kinderen een stem geven in het vormgeven van hun eigen speelomgeving?

Studie Vlaamse Calls

Hoe kunnen we de impact van ruimtelijke oproepen van de Vlaamse Overheid vergroten?

Energielandschappen OVK-Waas

Hoe kunnen we samen de energietransitie op regionale niveau vormgeven?

Woonstudie Geraardsbergen

Hoe kunnen we een gemeentebreed gesprek opzetten rond wonen?

Cesco

Hoe kunnen we een aanpasbaar, betaalbaar en circulair woonmodel ontwikkelen?

Delta Atelier Beheer

Hoe kunnen we de publieke ruimte met burgers beheren?

Dubrucq

Hoe kunnen we collectieve ruimte in sociale huisvesting herverbeelden?

Locay

Hoe kunnen we een platform ontwikkelen voor de coöperatieve herontwikkeling van onderbenutte gebouwen?

Molen 41

Hoe kunnen we een collectieve buitenruimte voor sociale huisvesting maken?

De Aa

Hoe kunnen we een strategie ontwikkelen voor een ander soort stadsmaken?

Onderzoeksfocus Departement Omgeving

Hoe kunnen we een 10-jarige departementale onderzoeksfocus co-creëren?

Plan Duurzame Ontwikkeling Stad Brussel 2020-40

Hoe kunnen we het duurzaam ontwikkelingsplan van Brussel 2040 co-creëren?

Solidair Woonplatform

Hoe kunnen we een burgerplatform maken om nieuwkomers te huisvesten?

Studie coöperatief wonen

Hoe kunnen we een alternatief voor kopen of huren opschalen in België?

Studiereis Universiteit Antwerpen

Hoe kunnen we een covid-proof studiereis organiseren?

Begijnendreef Turnhout

Hoe kunnen we met een stad en haar bewoners een circulaire hub maken?

Beleidsplan Puurs

Hoe kunnen we op lange termijn nadenken over wonen, werken en mobliteit?

Gedrag studie 1 - Compact wonen

Hoe kunnen we compacter wonen in Vlaanderen?

Gedrag studie 2 - Verplaatsingen en voorzieningen

Hoe kunnen we gedragskeuzes in relatie tot voorzieningen beter begrijpen?

Gedrag studie 3 - Woonbeïnvloeders

Hoe kunnen we het woongedrag in Vlaanderen beïnvloeden?

Dansaert Dreams

Hoe kunnen we met winkeleigenaars een wijk herdenken?

HEIM - living in diversity

Hoe kunnen we integratie bevorderen door ontwerp?

Masterplan Lint

Hoe kunnen we sociale huisvesting in Lint verdichten en integreren in de dorpskern?

Stadhuis Leuven

Hoe kunnen we een stadhuis transformeren naar een 'huis van de stad'?

Stationsomgevingen

Hoe kunnen we betere knooppuntontwikkelingen bouwen?

Studio Open Kerk

Hoe kunnen we lege kerken herbestemmen in functie van gemeenschappen?

Stadsvernieuwingsproject Otterstraat Turnhout

Hoe kunnen we een wijk economisch én sociaal opwaarderen?

Visie Bijloke Gent

Hoe kunnen we een masterplan ontwerpen met 20 culturele organisaties?

Conceptstudie Muide-Meulestede Gent

Hoe kunnen we een agenda schrijven met de buurt voor de buurt?

Den Dam 2060

Hoe kunnen we deelnemen aan de ontwikkeling van je eigen wijk?

Duurzame stadsontwikkeling Morstel

Hoe kunnen we omgaan met ontwikkelingsdruk in stedelijke gebieden?

EULER

Hoe kunnen we informele vormen van leren identificeren in participatieprocessen?

Louisalaan - Naamsepoort

Hoe kunnen we de noden van de buurt meenemen in een masterplan?

Conceptstudie Droogdokken Antwerpen

Hoe kunnen we samen een nieuwe toekomst creëren voor een historische havensite?

Masterplan Dilbeek

Hoe kunnen we verschillende publieke programma's combineren in een wijk?

Expo 2018

Hoe kunnen we samen kunst in onze buurt cureren?

Masterplan VUB

Hoe kunnen we lokale kennis inzetten voor de ontwikkeling van een universiteitscampus?

Ruimtelijke veiligheid

Hoe kunnen we veilige publieke ruimte ontwerpen?

LO2020 Genk

Hoe kunnen we onbekende stedelijke gebieden activeren?

Summerschool VAi 2017

Hoe kunnen we kinderen empoweren in het vormgeven van hun stad?

Vliegerplein

Hoe kunnen we een overbodige luchthaven herbestemmen?

We kopen samen den Oudaan

Hoe kunnen we samen den Oudaan kopen?

Cultuurhuis Hoogstraten

Hoe kunnen we een cultuurcentrum vormgeven als 'derde plek'?

Bovenbouw special

Hoe kunnen we sneller duurzaam bouwen?

Blauwe Boulevard Hasselt

Hoe kunnen we samen tot een ambitiekader komen voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk?

Studie Onroerend Erfgoed

Hoe kunnen we de sociale waarde van erfgoed begrijpen?

Jongerenparticipatie Fabeltasite Ninove

Hoe kunnen we kinderen betrekken bij de opmaak van een visie voor een nieuwe wijk?

Klimaatadaptatie Antwerpen

Hoe kunnen we een klimaatadapatiestrategie voor een metropool co-creëren?

Maak Zaanstad

Hoe kunnen we participatieve gebiedsontwikkeling herdenken?

Masterplan 2050 UGent

Hoe kunnen we een visie uitwerken voor de transitie naar een duurzame universiteit?

Masterplan Heverlee

Hoe kunnen we 2 gescheiden gebieden in een stad weer elkaar te verbinden?

Mijn kijk op de wijk

Hoe kunnen we al wandelend een wijk in kaart brengen?

Nieuwkerken Sint Niklaas

Hoe kunnen we een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen maken?

Participatie Herne

Hoe kunnen we een dorpskern herontwikkelen met haar bewoners?

Over De Ring Oost

Hoe kunnen we twee wijken verbinden, gescheiden door een drukke ringweg?

Ringpark Zuid Antwerpen

Hoe kunnen we stedelijke wijken ademruimte geven en verbinden?

Stadsklas

Hoe kunnen we een alternatief lesprogramma voor stadsmakers opzetten?

Haal meer uit je brownfield

Hoe kunnen we kennis ontsluiten rond brownfieldontwikkeling?

Turnhoutsebaan Antwerpen

Hoe kunnen we de verschillende gezichten van een veelbesproken stedelijke weg in beeld brengen?

Wijkontwikkeling Roeselare

Hoe kunnen we een straataanleg aangrijpen als hefboom voor wijkontwikkeling?

Zijwegen Liederkerke

Hoe kunnen we sociaal-ruimtelijke strategiën ontwikkelen voor een dicht weefsel?

Donk

Hoe kunnen we recreatie een toekomst geven rond het meer van Donk?

Expertenopdracht Speelplaatsontharding

Hoe kunnen we scholen helpen om hun speelplaatsen te ontharden?

Participatie Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Hoe kunnen we leren van de dialoog tussen een school, buren en stakeholders?

Vervoersregio Kempen

Hoe kunnen we een duurzame mobiliteitsshift maken in regio Kempen?

PhD: Participatie en coproductie in planning

Hoe kunnen we actoren op een pro-actieve manier betrekken bij stedelijke ontwikkeling?

Circulaire Economie Houthalen-Helchteren

Hoe kunnen we toewerken naar een circulair bedrijventerrein?

Station Laken

Hoe kunnen we een voormalig station uitbouwen tot socio-culturele hub?

PhD: Creating room for socially innovative planning

Hoe kunnen we lessen leren uit de opstart van een nieuwe praktijk?

Boek: Bruto Nationaal Geluk

Hoe kunnen we het welzijn in de samenleving verbeteren?

Interview over Endeavour door NAV

Hoe kunnen we het sociale naar het ruimtelijke vertalen?

Interview: We Kopen Samen Den Oudaan - Kunstenpunt

Hoe kunnen we ruimte creëren voor kunst?

Paper: From activists to social entrepreneurs

Hoe kunnen we activisme en social ondernemen combineren?

Afwegingskader Onroerend Erfgoed

Hoe kunnen we afwegen welke rol erfgoed opneemt in ruimtelijke ontwikkeling?

Paper: Valuating narrative accounts in planning processes

Hoe kunnen we narratieven meenemen in planningprocessen?

Paper: Ambiguity as agency

Hoe kunnen we ambiguiteit inzetten in ruimtelijke planning?

Paper: The Politics of Nostalgia in Urban Redevelopment

Hoe kunnen we een politiek van nostalgie in ruimtelijke planning begrijpen?

Book: Design in Dialogue

Hoe kunnen we ontwerpen in dialoog?

Paper: Learning by doing

Hoe kunnen we al doende leren uit de veranderende rol van de ruimtelijke professional?

OASE #104: The Urban Household Of Metabolism

Hoe kunnen we voedseloverschotten omzetten in een grondstof voor sociale transformatie?

The Quest for Uncertainty. Decolonizing the Future in Urban Planning.

Hoe kunnen we onzekerheid in stadsplanning herdenken?

WTC: A Love Story

Hoe kunnen we de ontwikkeling van een World Trade Center herdenken?

WTC: Tower Teachings

Hoe kunnen we stedelijk experiment herdenken?

Webinar Wooncoöperaties

Hoe kunnen we wooncoöperaties herintroduceren in Vlaanderen?

DNA van het dorp Moorsele

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

Beleidsplan Kasterlee

Hoe kunnen we met een hele gemeente samen naar de toekomst kijken?

Beleidsplan Herentals

Hoe kunnen we een gemeenteoverkoepeld ruimtelijk plan maken?

Woonstudie Gent

Hoe kunnen we een nieuw huisvestingsbeleid voor Gent voorbereiden?

De Kruierie Balen

Hoe kunnen we bestaande en nieuwe partners van een bibliotheek en vrijetijdscentrum een derde plek laten dragen?

Wijkontwikkeling Runkst

Hoe kunnen we een toekomstplan voor een wijk opmaken?

Anticipatieve herbestemming

Hoe kunnen we de vraag naar ruimte anticipatief op elkaar af te stemmen?

Scheldepark Wetteren

Hoe kunnen we de ruimtevraagstukken en ruimtelijke ambities rond de Schelde samenbrengen?

Positieve Energiewijken

Hoe kunnen we navigeren doorheen onzekerheid bij de realisatie van energiepositieve wijken?

Masterplannen Noorderwijk & Morkhoven

Hoe kunnen we masterplannen opmaken voor twee deelgemeentes van Herentals?

Leaderproject Gedeelde Landbouwwegen Noorderkempen

Hoe kunnen we conflictsituaties op landbouwwegen vermijden?

Mijnstadion Beringen

Hoe kunnen we een historisch voetbalstadion nieuw leven inblazen?

Toolbox 'Stadsboomstructuren'

Hoe kunnen we netwerken van bomen door de stad laten groeien?

Stadsbrede visie Gent

Hoe kunnen we beter samenwerken bij het maken van publieke ruimte?

Stadsgebouw 2.0

Hoe kunnen we een nieuwe generatie stadsgebouwen maken?

Ruimtelijke lessen uit de coronapandemie: Tendensen, scenario’s en uitdagingen

Hoe kunnen we de ruimtelijke impact van corona in Vlaamse steden en gemeenten vanuit verschillende sectoren begrijpen en hieruit leren voor de toekomst?

Sociale Buurten

Hoe kunnen we de sociale cohesie in buurten versterken via hefboomprojecten, voor zij die er het meest baat bij hebben?

Complex project 'De Nieuwe Rand'

Hoe kunnen we met een volledige en complexe regio een afwegingskader bouwen?

Viaduct E17 Gent

Hoe kunnen we toewerken naar een integraal toekomstbeeld voor het viaduct

Conceptstudie ABO-as

Hoe kunnen we een mobiliteits-as herdenken als labo voor stadsvernieuwing?

Begeleiding schoolprojecten van het Antwerpse gemeentelijk onderwijs

Hoe kunnen we scholen bouwen met haar kinderen, ouders, leerkrachten en wijk?

Toolbox 'Een bouwshift van kansen'

Hoe kunnen we de kansen van de bouwshift zelf ondervinden?

DNA van het dorp Paradijs

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

Profploeg levendige kernen

Hoe kunnen we samen werken aan aantrekkelijke handelskernen?

Masterplan nationaal park Kalmthoutse Heide

Hoe kunnen we topnatuur een kans geven in Vlaanderen?

Participatiestudio 2.0

Hoe kunnen we organisaties empoweren in de kunst van het participeren?

Stadsboerderij Turnhout

Hoe kunnen we enthousiaste ondernemers samenbrengen om een duurzame plek te maken?

Speelweefsel Beerse

Hoe kunnen we een speelomgeving karakteriseren samen met kinderen en jongeren?

Burgerinitiatieven en de kracht van plekken

Hoe kunnen we de relaties begrijpen tussen burgerinitiatieven en plekken?

Breek uit campagne

Hoe kunnen we burgers aanzetten om te ontharden?

Herbestemming Kerk Poppel

Hoe kunnen we de kerk van Poppel een herbestemming geven die betekenisvol is voor de lokale gemeenschap?

Masterplan Landschapspark Zwin

Hoe kunnen we de kwaliteiten van ons landschap vrijwaren en versterken

Herbestemming Kerk Massenhove

Hoe kunnen we de kerk van Massenhove een herbestemming geven die betekenisvol is voor de lokale gemeenschap?